سرعت سنج پره ای

این محصول اندازه گیری سرعت در رنجهای مختلف را اندازه گیری می کند

توضیحات محصول

AVM-305 Anemometer

 • Sensitive and Accurate
 • Ergonomic and easy-to-use design
 • Large 4 digits LCD (Liquid Crystal Display)
 • 1.8 meters coiled cable and mounting nut for long extension
 • Low power consumption
 • Hold/Max/Min/Ave functions
 • Build-in low battery indicator
 • Smart Auto-Power-Off (10 minutes)
 • RS-232C Interface with PC
 • Optional Thermal Printer PROVA 300XP
 • Air temperature measurement
 
Electrical Specifications: (23℃±5℃)

     Range of Wind Velocity:

Units
Range
Resolution
Threshold
Accuracy
m/s
0.0 - 45.0
0.01

0.3

±3% ± 0.2
ft/min
0 - 8800
0.01/0.1/1

60

±3% ± 40
knots
0.0 - 88.0
0.01/0.1

0.6

±3% ± 0.4
Km/hr
0.0 - 160.0
0.01/0.1

1.0

±3% ± 0.8
mph
0.0 - 100.0
0.01/0.1

0.7

±3% ± 0.4

m/s: meter per second

ft/min: feet per minute

knots: nautical miles per hour

Km/hr: kilometers per hour

mph: miles per hour

 
تجهیز ایده سهند-تجهیزات بهداشت حرفه ای
[تهران]
 • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، خرده فروش، خدمات
 • خدمات/محصولات : پمپ فردی، آنتروپومتر، صدا سنج آنالیزور دار، گازمتر تر، نورسنج، درخشندگی متر، تونل باد، فیلتر
 • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
 • تلفن: 021-66436057